Knjiga Dobrave je sestavljena iz gradiva za kroniko krajevne skupnosti Srednja Dobrava, ki vključuje vasi Srednja, Zgornja in Spodnja Dobrava, Lipnica in Mišače, biografij vidnejših Dobravcev in zgodovine dobravskih domačij. Spodbudo za knjigo in veliko gradiva zanjo je prispeval Goran Lavrenčak, DAR, natančneje v poglavju Dobrave, ureja pa jo Miran Hladnik.

Dobrave  
Srednja Dobrava
Avtor Goran Lavrenčak (DAR – Digitalni arhiv Radovljica) in Miran Hladnik
Naslov Gradivo za zgodovino Dobrav do 1945
Jezik slovenski
Datum izida zasnutek 2014, na Wikiknjige preseljeno 2017, vpis objave v Cobiss predviden 2018
Subjekt lokalna zgodovina, domoznanstvo, Občina Radovljica
Žanr monografija vasi
Vrsta medija Od 31. dec. 2014 v formatu doc na http://slov.si/mh/, od 2017 kot Wikiknjiga
Knjiga je del zbirke/serije
Serija Dobrave: Gradivo za monografijo o vasi
Klasifikacija
Dobrave: Gradivo za zgodovino Dobrav do 1945 | Kronika Dobrav po 1945 | Dobravski kdojekdo | Dobravske domačije | Dobrave danes

Literatura in viri

uredi
 • Stauts animarum za župnijo Povišanja sv. Križa Dobrava. Nadškofijski arhiv Ljubljana.
 • Mošnje, cerkev sv. Andreja. Nadškofijski arhiv Ljubljana.
  • Krstne [rojstne] matične knjige 1788–1812, 1812–1829, 1829–1874.
  • Poročne matične knjige 1788–1812, 1812–1815, 1816–1859 (z beležkami o nakupu lestenca, kelihu, ki ga je darovala Katarina Wutscher 1861, oltarju Janeza Vurnika iz Radovljice, popravilu cerkve 1859 itd.), 1860–1904; SA 1840.
  • Mrliška matična knjiga 1840–1895.
 • Vodnik po matičnih knjigah Nadškofijskega arhiva Ljubljana. 2. izd. Ur. Tone Krampač. Ljubljana: Nadškofijski arhiv, 2008.
 • Osnovna šola Dobrava pri Kropi: Šolska kronika 1879–1925 in 1925–1940. Zgodovinski arhiv Ljubljana, enota Kranj.
 • Franciscejski kataster. Register nepremične kulturne dediščine.
 • Silvo Torkar: O krajevnem imenu Mišače ter priimkih Pegam in Ažman. Drevesa 17/1 (2010). 9.
 • Haupt. Ausweis über die Eintheilung des Laibacher Gouvernementsgebieths in Provinzen, Kreisen, Sektionen, Bezirks-Obrigkeiten, Hauptgemeinden, Untergemeinden und Ortschaften, nebst deren Häuser- und Seelenanzahl im Jahre 1817. Zgodovinski arhiv Ljubljana.
 • Metelkovo gradivo: Seznami krajevnih imen na Gorenjskem, Dolenjskem in v Beljaškem okrožju v nemščini in slovenščini, pripravljeni za Metelka leta 1823, rokop. zbirka NUK, MS 416.
 • Henrik Freyer: Alphabetisches Verzeichniss aller Ortschafts- und Schlösser-Namen des Herzogthums Krain. Ljubljana: J. Blasnik, 1846. Zgodovina E 1100.
 • Milko Kos: Gradivo za historično topografijo Slovenije. Ljubljana: Inštitut za občo in narodno zgodovino Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 1975.
 • Slovenska historična topografija. ZRC SAZU.