Vsebina knjige

  1. Uvod
  2. Temeljni koncepti
  3. Upravni postopki in njihovi instituti v Republiki Sloveniji in po svetu


O avtorjih

uredi

Ta knjiga predstavlja študentski projekt Fakultete za upravo Univerze v Ljubljani (FU UL).

Avtorji smo sodelujoči visokošolski učitelji in sodelavci Fakultete za upravo, skupaj s študenti podiplomskega bolonjskega študijskega programa Uprava, ki vsebine pripravljajo od leta 2013/2014 kot del študijskih obveznosti pri predmetu Upravno procesno pravo. Nosilna mentorja pri usmerjanju dela študentov: izr. prof. Polonca Kovač in doc. dr. Mitja Dečman.

Delo na tem projektu povezujemo z raziskovalno-aplikativnim portalom Upravne svetovalnice, vzpostavljen leta 2009 in voden prek FU UL in Ministrstva RS za notranje zadeve.