Knjiga pojmov v letalstvu/A/Ax

Axe uredi

  • Axes of an aircraft -medsebojno odvisne osi okoli katerih se letalo premika. Letalo ima tri osi:
-vertikalna os,
-vzdolžna os (os, ki spaja nos letala z repom);
-prečna os (os, ki spaja vrhove kril).

Axi uredi

  • Axis of symmetry -osi simetrije letala.

Axs uredi

  • Axsonometric projection -projekcija, ki se koristi v gradnji predmeta in je nagnjen tako, da se mu vidijo vse tri strani.