Knjiga pojmov v letalstvu

WIP Ta knjiga je v izdelavi!

Knjiga pojmov v letalstvu

Knjiga pojmov v letalstvu je knjiga, ki vsebuje pojme, ki se uporabljajo v letastvu.

Ta knjiga opisuje in razlaga izraze uporabljene v letalstvu.

Indeks

uredi

A B C (Č) D E F G H I J K L M N O P Q R S (Š) T U V W X Y Z (Ž)