Knjiga pojmov v letalstvu/A/Au

  • Audio frequency –ferkvenca, ki jo zazna človeško uho (16Hz -16000Hz).
  • Augmentation –katerokoli način za kratkoročno povečanje potiska pri letalih.
  • Aural warning –zvočni sistem opozarjenja pilota o sistemu letal (kritična hitrost, nepravilne višine, pojav požara).