Knjiga pojmov v letalstvu/A/At

  • ATA (Airline Transpot Association)- standarizirana oblika napotkov za upravljanje letala.
  • Athodyd (Aero Thermo Dynamic Duct)- odprta cev v kateri se pri vžigu ustvari pogonska sila.
  • Athwartships –pri pravem kotu v odnosu na vzdolžno os letala.
  • Atmosphere –atmosfera, skupna zračna masa okoli zemlje.
  • International standard atmosphere –mednarodni standardi atmosfere.
  • Atmospheric pressure –tlak zraka po površini zemlje.
  • ATR racking –sprejemljiv način vgradnje elektronske opreme na letalo.
  • Attitude –položaj letala v vse tri osi.