Knjiga pojmov v letalstvu/A/Ar

Arc Uredi

  • Arcing navigation -prostorna navigacija.

Are Uredi

  • Area -površina.
  • Area navigation -vrsta sistema električne navigacije letala v odnosu med oddajniki na zemlji. Deli se na "visoko" (high) in "nizko" (low) navigacijo.

Arm Uredi

  • Arm –krak, horizontalna oddaljenost od referentne ravnine do točke merjenja.
  • Armature -vrteči se del v generatorju motorja v katerem se dela električna energija.
  • Armed –pripravljenost nekega sistema za delovanje.

Arr Uredi

  • Arresting cable -vrv za zaviranje (uporablja se na letalonosilkah.
  • Arrival time –čas pristajanja.
  • Arrow wing –krilo v obliki puščice.

Art Uredi

  • Articulated rotor –helikopterski rotor, kjer so vsi kraki spojeni v sredino.