Knjiga pojmov v letalstvu/A/An

  • AN –aeronautical standard drawings –standardi velikosti letalskih spojnih elementov. Pred vsemi elementi, ki so narejeni po tem standardu se postavi kratica AN.
  • Anaerobic resin eno komponentna poliestrska smola, ki se strjuje, ko iz nje izsesamo zrak.
  • Anchor nut –matica, ki pritrjuje strukturo letala.
  • Aneroid –membransko-mehanski sklop, ki reagira na spremembo tlaka.
  • Anhydrous –vsebina materiala, ki ne zadržuje vode.
  • Anion –negativni ion, ki se premika proti anodi v procesu elektrolize.
  • Annual inspection –letni pregled letala.
  • Annunciator panel –plošča z lučkami, ki opozarjajo pilota na mogoče napake v sistemu letala. Lučka lahko gori rdeče (nevarno stanje), rumeno (sistem se uporablja) in zeleno (sistem je izpraven).
  • Anoxia –težki primer hipoksije, pomankanje kisika, ki lahko povzroči velike poškodbe na notranjimi organi človeka.