Knjiga pojmov v letalstvu/A/An

An-Uredi

  • AN –aeronautical standard drawings –standardi velikosti letalskih spojnih elementov. Pred vsemi elementi, ki so narejeni po tem standardu se postavi kratica AN.

AnaUredi

  • Anaerobic resin eno komponentna poliestrska smola, ki se strjuje, ko iz nje izsesamo zrak.

AncUredi

  • Anchor nut –matica, ki pritrjuje strukturo letala.

AneUredi

  • Aneroid –membransko-mehanski sklop, ki reagira na spremembo tlaka.

AnhUredi

  • Anhydrous –vsebina materiala, ki ne zadržuje vode.

AniUredi

  • Anion –negativni ion, ki se premika proti anodi v procesu elektrolize.

AnnUredi

  • Annual inspection –letni pregled letala.
  • Annunciator panel –plošča z lučkami, ki opozarjajo pilota na mogoče napake v sistemu letala. Lučka lahko gori rdeče (nevarno stanje), rumeno (sistem se uporablja) in zeleno (sistem je izpraven).

AnoUredi

  • Anoxia –težki primer hipoksije, pomankanje kisika, ki lahko povzroči velike poškodbe na notranjimi organi človeka.