Knjiga pojmov v letalstvu/A/Am

 • Amalgam -zmes.
 • Ambient - ambient, izraža trenutno atmosfero v okolju.
 • Ambient pressure -trenutni tlak zraka v okolju.
 • Ammeter -ampermeter.
 • Ammonia -amonijak, neviden plin sestavljen iz enega atoma dušika in treh atomov vodika.
 • Amphibian aircraft -amfibijsko letalo, ki lahko vzleti iz kopna ali iz vode.
 • Amphibious floats -plovci, ki se nahajajo na podvozju letala. Uvlečna kolesa se nahajajo v plovcih.
 • Amplification -povečanje, ojačanje.
 • Amplifier -ojačevalec, elektronski sklop, ki ojača amplitudo vhodnega signala.
 • Autopilot amplifier -ojačevalec autopilota.
 • Intrrphone amplifier -ojačevalec interfonske veze.
 • AMS specifications -postopki in materjali po katerih se v letalski industriji ojačajo in izdelujejo komponente letala.