Knjiga pojmov v letalstvu/A/Al

  • Alcohol deicing –odmrzovanje zunanjih površin letala in motorja z alkoholom.
  • Alighting –pristajanje letala.
  • Alignment –izravnavanje letala v letu.
  • Alloy –zmes, zlitina.
  • Alternator –vrsta generatorja v katerem se tok ustvarjen v statičnem navoju pretvarja v enosmerni tok preko stabilnih diod.