Knjiga pojmov v letalstvu/A/Ai

Air uredi

  • Airflow -zračni tok:
- okoli krila (vzgon),
-okoli letala,
-skozi motorje.
  • Airforce –aerodinamična sila.
  • Airframe –konstrukcija letala.
  • Airing –zračenje.
  • Airlift –zračni most, preskrba po zraku.
  • Airline –letalski prevoznik.
  • Air-oil separator –zračno-oljni separator.
  • Airprofile –aeroprofil, vzdolžni pogled letala okoli katerega gre zračni tok.
  • Airscrew –prejšni angčeški izraz za zračni vijak.
  • Airship –zrakoplov.