Knjiga pojmov v letalstvu/A/Ag

  • Agglomeration –kopičenje.
  • AGL - (eng. Above Ground Level), vertikalna oddaljenost letala od površine zemlje.
  • Agonic line –nepravilna zamišljena linija na površini zemlje na kateri srečajo magnetni zemljopisni pol brez kotne razlike med tema dvema poloma.
  • Agricultural aircraft –poljedelsko letalo.
  • Agronautics agronautika, del letalske industrije katera se ukvarja z preučevanjem poljedelstva.