Knjiga pojmov v letalstvu/A/Ag

Agg Uredi

  • Agglomeration –kopičenje.

Agl Uredi

  • AGL - (eng. Above Ground Level), vertikalna oddaljenost letala od površine zemlje.

Ago Uredi

  • Agonic line –nepravilna zamišljena linija na površini zemlje na kateri srečajo magnetni zemljopisni pol brez kotne razlike med tema dvema poloma.

Agr Uredi

  • Agricultural aircraft –poljedelsko letalo.
  • Agronautics agronautika, del letalske industrije katera se ukvarja z preučevanjem poljedelstva.