Knjiga pojmov v letalstvu/A/Ae

 • Aerated –vsaka tekočina pomešana z zrakom.
 • Aerial –predmet ali delo v zraku (npr.:zračno fotografiranje).
 • Aerial refueling, air refueling -Polnjenje letala z gorivom med letom. Letalo se lahko polni s pomočjo letal cistern.
 • Aerodrome –aerodrom, zastaran izraz za letališče.
 • Aeronaut –oseba, ki upravlja z zračnim balonom ali zračnim plovilom.
 • Aeronautical chart –navigacijska karta z natančnim prikatom topografije zemlje, z vrisanim letališči in označenimi zračnimi potmi.
 • Aeronautics –aeronautika, znanost, ki se ukvarja z projektiranjem, dizajnom, izgradnjo in letenjem zračnega plovila.
 • Aerospace -prostor, ki se rasprostira od zemljine površine do neskončne oddaljenosti prostora v vesolju.
 • Aerospace industry –del industrije, ki se ukvarja z letalstvom, kot gospodarska panoga.
 • Aerospace vehicle –vse naprave, ki so se zmožne premikati po zračnem prostoru.
 • Aerostat –naprava, ki se skozi zrak premika s pomočjo aerostatičnega vzgona (balon).
 • Aerostatics –področje aeronavtike, ki se ukvarja z preučevanjem aerostatičnega vzgona.