Knjiga pojmov v letalstvu/A/Ab

  • Abeam –bočna pozicija letala pod pravim kotom, glede na njeno vzdolžno os.
  • Aboard –v letalu.
  • Abort –prekinjeno delo.
  • Abortion take-off –preklic vzleta letala.
  • Abradable shroud –del turbo ventilatorskega motorja s posebnim izolacijskim (silikonskim) trakom.
  • Abrasion –lahko pomeni:
-mesto poškodovano zaradi delovanja tujega telesa,
-postopek odsluženosti.
  • Abrasive –stvar, ki služi za obrabo drugega predmeta z mehaničnim delom.
  • Abreast –vštric (npr. sedišča v potniški kabini).