Sonja Sever: Nespametne žabice

AnalizaUredi

Glavne literarne osebe te basni so poosebljene "žabice". Dogajalna prostora sta mlaka sredi travnika in gozd. V vsebini mlaka presahne in žabe se odpravijo po svetu iskat vodo. Mati žaba s svojimi otroki na poti pride do vodnjaka. Nekatere male žabe iz želje po vodi poskačejo vanj brez premisleka, druge pa mati odpelje stran. Končno pridejo do gozda in potočka, kjer preživijo sušo. Po dežju se vrnejo nazaj v mlako. Med potjo pa v vodnjaku vidijo mrtve brate in sestre, ki jim suša ni prizanesla. Sporočilo basni je, da premisli, preden nekaj storiš.

VirUredi

SEVER, Sonja: 1952. Kamenček sreče: zgodbe o živalih. Založba Svetega Mohorja. COBISS