Izvor imena

Ime Karantanija je nedvomno predslovanskega izvora,o njem pa sta možni dve razlagi.Po prvi razlagi je ime izpeljano iz predindoevropske besede »karra«,ki pomeni »skala«,po drugi razlagi pa je ime keltskega izvora in izpeljano iz besede »karantanos« v pomenu »prijatelj«. Ustoličevanje karantanskih knezov Starodavni obred ustoličevanja karantanskih knezov v slovenskem jeziku je v karantanskem času potekal na knežjem kamnu na Krnskem gradu. Obred se je v spremenjeni obliki ohranil tudi po ukinitvi plemenske kneževine, v nastanku grofije in pozneje vojvodine Koroške in je bil v uporabi vse do prve polovice 15. stoletja(1414.)

Zaradi svoje nenavadne oblike je obred zbujal zanimanje sodobnikov in poznejših piscev. O njem sta pisala med drugimi Janez Vetrinjski in Enej Silvij Piccolomini(kasnejše papež Pij II). Opisan je tudi v knjigi Jeana Bodina Six livres de la Republique, iz katere je o njem bral tudi ameriški politik Thomas Jefferson. Na podlagi njegovga zaznamka v knjigi so se pojavile teorije,da naj bi ga odred inspiriral pri pisanju ameriške Delaracije o neodvisnosti,saj naj bi iz odreda prevzel idejo o suverenosti ljudstva. Toda kakšne razlage niso prepričljive in v današnjem zgodovinopisju nimajo veliko zagovornikov.